Viimeisimmät päivitykset Näytä/piilota kommentit | Näppäimistön pikavalinnat

 • Jari Hartzell 13:33 / 18.10.2017 Pikalinkki | Vastaa  

  Hyvinvointi- ja terveysdatan informaatioportaali avattu katseltavaksi 

  Sitran ISAACUS-hankekokonaisuuteen kuuluvassa Kansallinen lupa-, informaatio- ja tukipalvelu -hankkeessa kehitettävän informaatioportaalin beta-versio on avattu katseltavaksi osoitteessa hytedata.fi

  Portaalin toteutus on kesken ja sen kehittämisen tueksi kaivataan palautetta. Voit kommentoida portaalin sisältöä, käytettävyyttä ja toimivuutta, puutteita ja ongelmia tai esittää kehitysideoita ja muita mieleen tulevia asioita. Palautetta tullaan seuraamaan jatkuvasti ja se otetaan huomioon toteutuksen edetessä.

  Palautetta voi antaa joko osallistumalla sivustolla olevaan palautekeskusteluun tai lähettämällä vain portaalin kehittäjille näkyvää yksityistä palautetta sivuston alalaidassa olevasta painikkeesta. Kaikki kommentit ovat tervetulleita!

   
 • noorasipila 11:42 / 23.11.2016 Pikalinkki | Vastaa  

  Kansallinen lupapalvelu ja informaatio- ja tukipalvelu -hanke jatkaa FMAS-työtä Kansallisarkistossa 

  Kansallisarkistossa on käynnistynyt syksyllä 2016 uusi Kansallinen lupapalvelu ja informaatio- ja tukipalvelu -hanke, joka jatkaa FMAS-hankkeessa aloitettua sähköisen käyttölupapalvelun ja informaatio- ja tukiportaalin suunnittelu- ja toteutustyötä. Molemmat palvelut tehdään uudessa hankkeessa valmiiksi syksyyn 2017 mennessä. Lisäksi hankkeessa tehdään pilottiversio sähköisestä palvelusta lääketieteellisen tutkimuksen eettiseen ennakkoarviointiin yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.

  Kansallinen lupapalvelu ja informaatio- ja tukipalvelu -hanke on osa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ISAACUS-hankekokonaisuutta, jossa pohjustetaan hyvinvointidatan kokoamiseen ja koordinointiin keskittyvän palveluoperaattorin perustamista Suomeen.

  Kehitteillä kolme palvelua

  Hankkeessa saatetaan loppuun kaksi palvelua, joiden on tarkoitus edistää käyttörajoitteisten aineistojen hyödyntämistä. Lisäksi tehdään pilottiversio käyttöliittymästä, jolla voi hakea lääketieteellisen tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia.

  Sähköisen käyttölupapalvelun avulla tutkija tai muu aineistojen hyödyntäjä voi hakea ”yhden sähköisen luukun” kautta käyttöluvan monen eri aineiston tietojen käyttöön usealta eri viranomaiselta samanaikaisesti. Käyttölupapalvelussa tutkija ja viranomaiset voivat keskustella hakuprosessista ja tutkija saada reaaliaikaisen tiedon hakuprosessin käsittelyvaiheesta. Lupapalvelu toimii myös hakemusasiakirjojen arkistona.

  Informaatio- ja tukiportaali on uusi verkkosivusto, jonka on tarkoitus kertoa olemassa olevien rekisterien ja muiden aineistojen tarjoamista mahdollisuuksista tutkimukselle ja kehittämiselle. Lisäksi portaaliin kootaan tietoa siitä, miten arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja saa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Portaaliin luodaan oma käyttölupiin keskittyvä osio, josta on pääsy sähköiseen käyttölupapalveluun ja ohjeistusta kaikissa lupaprosessiin liittyvissä erityiskysymyksissä.

  Lisäksi hankkeessa kehitetään pilottiversio sähköisestä palvelusta lääketieteellisen tutkimuksen edellyttämään eettiseen ennakkoarviointiin.  

  Painopisteet sosiaali- ja terveysalan tietovarannoissa

  FMAS-hankkeessa palveluja suunniteltiin pelkästään tieteellisen rekisteritutkimuksen tarpeisiin ja aineistoina palvelut kattoivat viranomaisrekisterit poikkihallinnollisesti. Nykyisessä hankkeessa keskitytään suppeampaan sisältöalueeseen, sosiaali- ja terveysalaan, mutta mukaan otetaan useammanlaisia aineistoja ja niiden hyödyntämistapoja.

  Molemmat tuotantokäyttöön kehitettävät palvelut kattavat aineistoina hyvinvointi- ja terveystietoja sisältävät viranomaisrekisterit ja tilastoaineistot, terveys- ja sosiaalipalvelutuotannon datat ja biopankkidatat sekä väestötutkimukset. Tietojen käyttökohteina ovat tieteellisen tutkimuksen lisäksi päätöksentekoa tukevat ja kaupalliset tarkoitukset.

  Palveluiden kehitystyö hyvässä vaiheessa

  Palveluiden kehitystyö on edennyt hyvin uudessa hankkeessa. Sähköisen käyttölupapalvelun 1. betaversion tietoturva-auditointi valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä ja sen käyttäjätestaus aloitetaan alkuvuodesta 2017. Mukaan testaajaksi voi ilmoittautua sähköpostilla lupa.tuki[at]arkisto.fi. Testaajiksi kaivataan sekä kokeneita että vähemmän lupia hakeneita tutkijoita.

  Informaatio- ja tukiportaalin suunnittelu on jatkunut palvelutarpeen ja siitä johdettavien vaatimusten tarkentamisella. Marraskuun alussa järjestettiin tilaisuus, jossa esiteltiin uutta hanketta ja keskusteltiin learning cafe -menetelmällä informaatio- ja tukiportaaliin kohdistuvista odotuksista ja tietotarpeesta. Learning cafe -tapahtuman esitykset ja yhteenveto on luettavissa tapahtumakalenterista.

  Informaatio- ja tukiportaalin kehitystyön tueksi on luotu kysely, joka on suunnattu käyttörajoitteisten aineistojen hyödyntäjille. Kyselyllä kartoitetaan sitä, minkälainen tietosisältö ja toiminnallisuudet palvelisivat uudella verkkosivustolla aineistojen käyttäjiä eniten. Kannustamme kaikkia käyttörajoitteisten aineistojen käyttäjiä osallistumaan. Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, mitä tietosisältöä tulevaan portaaliin tuotetaan. Kysely on avoinna 9.12.2016 asti.

  Eettisen ennakkoarvioinnin sähköisen hakupalvelun vaatimusmäärittely on meneillään ja muutoinkin palvelun suunnittelutyö edistyy aikataulussaan.

  Palveluiden kehitystyön etenemistä ja hankkeessa järjestettäviä tapahtumia voi seurata FMAS-vaikuttamisfoorumilla sekä hankesivulla.

  Hankkeen henkilöstö

  Irma-Leena Notkola (projektipäällikkö)

  Päivi Holmström (sähköinen käyttölupapalvelu)

  Jari Hartzell (informaatio- ja tukiportaali)

  Ari-Pekka Sihvonen (informaatio- ja tukiportaali)

  Sami Nousiainen (eettisen ennakkoarvioinnin pilotti)

  Henri Tenhunen (sähköinen käyttölupapalvelu)

  Suvi Lumivirta (sähköinen käyttölupapalvelu)

  Yhteystiedot

  etunimi.sukunimi [at] arkisto.fi

  lupa.tuki [at] arkisto.fi

   
 • Mikko Saloila 11:24 / 14.3.2016 Pikalinkki | Vastaa  

  Taika-tutkimusaineistokatalogin betaversio julkaistu 

  Tilastokeskus on julkaissut betaversion tutkimusaineistokatalogista. Käyttäjäpalautteen perusteella palvelua jatkokehitään kevään ja alkukesän aikana.

  taika.stat.fi

  Käy katsomassa ja jaa kehitysideasi!

  Mikä tutkimusaineistokatalogi? Katso tämä blogikirjoitus.

   

   

   
 • merjaseppaheikka 12:25 / 21.4.2015 Pikalinkki | Vastaa  

  Tietosuojasta huolehtiminen on tieteellisen tutkimuksen edellytys 

  Käytettäessä yksikkötason aineistoja tutkimukseen on hyvä pitää mielessä aineistojen käytön eettisyys. Tutkijoilla on harteillaan vastuu siitä, ettei yksikköaineistojen tietosuoja vaarannu. Henkilöiden ja yritysten tietosuoja taataan Suomessa laeilla.

  Suomessa on saatavilla kattavia hallinnollisia rekistereitä, jotka antavat hyvät edellytykset tehdä rekisteripohjaista tutkimusta. FMAS-hankkeessa edistetään tutkimuksen tekemistä kehittämällä tutkijoille erilaisia palveluja. Tilastokeskuksen kokoamia yksikköaineistoja on tilastolakiin perustuen mahdollista saada käyttöön tutkimuksia ja selvityksiä varten. Näitä aineistoja voi käyttää etäkäyttöyhteyden kautta, Tilastokeskuksen tutkimuslaboratoriossa tai tutkijan käyttöön luovutettuina otosaineistoina. Otosaineistoissa joudutaan tekemään joskus tutkimusta rajoittavia karkeistuksia ja rajauksia. Kokonaisaineistoja ja välillisesti tunnistettavissa olevia yksikkötason tietoja voi saada käyttöön etäkäyttöympäristössä tai tutkimuslaboratoriossa. 

  Tietosuojasta huolehtiminen on tieteellisen tutkimuksen edellytys. Näin saadaan säilytettyä tiedonantajien luottamus tietojen salassapitoon ja mahdollistetaan tietojen saaminen myös tulevaisuudessa. Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmän kehittämisen lähtökohtina ovat olleet tutkijoiden tasapuolinen kohtelu, mikroaineistojen käytön tehostaminen sekä turvallisen ja valvotun ympäristön luominen. Etäkäyttöjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2010 ja sillä on nyt noin 80 eri tutkimushankkeessa yli 140 käyttäjää.

  Tilastokeskus haluaa tarjota tutkijoiden saataville tutkimuksen tarkoitukseen sopivat, hyvät aineistot ja toisaalta taata, että henkilöiden ja yritysten tietosuoja säilyy. Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä auttaa tutkijoita huolehtimaan tietosuojasta tutkimushankkeissa. Etäkäytössä tutkijat pääsevät käyttämään käyttöluvallisia mikroaineistoja omalta työpisteeltään luotettavassa ja tietoturvallisessa ympäristössä. Tulosteet saadaan järjestelmästä ulos tarkastusmenettelyn kautta. Vastuu tietoturvan säilymisestä on kuitenkin aina tutkijalla.

  Yksikkötason tunnisteet on etäkäytössä salattu pseudotunnisteilla. Pseudotunniste on suoran yksikkötunnisteen korvaava keinotekoinen tunniste, jolla yksikköä voidaan seurata aineistossa ja yksikön tietoja linkittää eri aineistojen välillä. Yksin tämä ei kuitenkaan riitä varmistamaan, etteikö henkilöitä tai yrityksiä tunnisteta. Myös muut tekijät kuten esimerkiksi yrityksen liikevaihdon suuruus yhdistettynä toimialaan tai henkilön synnyinmaa-tieto yhdistettynä kotikuntaan saattavat paljastaa yksittäisen havainnon. Onkin erityisen tärkeää, ettei tutkimustuloksia julkaistaessa esiin nouse yksilöiviä tietoja, joissa tietosuoja vaarantuu.

  Tilastokeskus on julkaissut Tilastokoulu-verkkopalvelussaan Tutkimusaineistot etäkäytössä –kokonaisuuden, jossa tutkijoita opastetaan niin etäkäyttöjärjestelmän käyttöoikeuden saamiseen kuin sieltä tulostettavien tietojen tietosuojan turvaamiseen. Kannattaa käydä tutustumassa, vaikka olisit jo etäkäyttäjänä vanha konkari! Tutkimusaineistot etäkäytössä –tilastokoulu löytyy osoitteesta: http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?page_type=ketusivu&course_id=tkoulu_tutki

  Kirsi-Marja Aalto, Tilastokeskus/Tutkijapalvelut

   
 • merjaseppaheikka 16:04 / 19.3.2015 Pikalinkki | Vastaa
  Avainsanat: etäpöytä, etätyöpöytä   

  Äänestä nimeä Kansalliselle rekisteritutkijan etätyöpöydälle 

  Tilastokeskuksen Tutkijapalveluissa kerättiin nimiehdotuksia Kansalliselle rekisteritutkijan etätyöpöydälle helmi-maaliskuun vaihteessa 2015.

  Niitä kertyi 39, joista kahden pudotuskierroksen jälkeen jatkoon pääsivät seuraavat:

   

  AINO                      Aineistot online

  FIONA                    Finnish Online Access

  MIKA                      Mikroaineistojen käyttöalusta, Mikroaineistojen kansallinen järjestelmä

  REIMA                   Remote Interface for Microdata Access

  TERVA                   Tutkijan etätyöpöytä rekisteri- ja  viranomaisaineistoille

   

  Nyt haluamme antaa Sinullekin mahdollisuuden vaikuttaa.

  Äänestä tästä

  Äänestys on mahdollista 15.4.2015 saakka.

  Tuloksista kerromme täällä FMAS-foorumilla toukokuun puolen välin jälkeen.

   

  Merja Seppä-Heikka, Tilastokeskus/Tutkijapalvelut

   
c
luo uusi viesti
j
seuraava artikkeli / seuraava kommentti
k
edellinen artikkeli/edellinen kommentti
r
Vastaa
e
Muokkaa
o
Näytä/piilota kommentit
t
Mene ylös
l
kirjaudu sisään
h
näytä tai piilota ohje
shift + esc
Peruuta