Vihdoinkin jotakin järkevää julkisen hallinnon tietopalveluun!

Osallistuin 7.5.2014 iltapäivällä Kansallisarkistossa pidettyyn Kansallisen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalveluhankkeen aloitusseminaariin.

Asia on minulle juuri nyt ajankohtainen, sillä olen 1.5.2014 alkaen vuoden työkierrossa Verohallinnosta Tilastokeskuksen Tutkijapalveluissa ja sitä kautta mukana kansallisessa etäkäyttöjärjestelmän kehittämishankkeessa. Rekisteriviranomaistaustaa minulla on Verohallinnon ja Väestörekisterikeskuksen tietopalveluista neljännesvuosisadan ajalta.

Tarkoitus on, että olen hankkeessa mukana Tilastokeskuksen ja eri sidosryhmien väliseen yhteydenpitoon liittyvissä asioissa. Kun ensimmäisen kerran kuulin hankkeesta, ajattelin: ”Vihdoinkin jotakin järkevää julkisen hallinnon tietopalveluun!” Vihdoinkin yhteiskunnan verovaroin eri rekistereihin ja tietokantoihin kerättyjä tietoja vähemmällä vaivalla ja turvallisemmin niiden käyttöön, joilla niihin on oikeus ja jotka niitä tarvitsevat!

Seminaari aloitettiin vanhassa tutkijasalissa, jossa useassa kerroksessa ympäröivät hyllyt nahkakantisine teoksineen loivat sopivaa historiallista taustaa uudenaikaisen tutkijapalvelun esittelylle. Sali oli melkein täynnä, sillä tilaisuuteen osallistui 90 tutkijoiden, rekisteriviranomaisten ja rahoittajien edustajaa.

Hankkeen edustajat kertoivat kehitettävästä kokonaisuudesta, joka kattaa koko tutkijan tietopalveluprosessin yhtenäisestä lupahakemuksesta ja keskitetystä aineistojen ja muuttujien kuvaamisesta tehokkaaseen tietojen etäkäyttöön ja tukipalveluihin. Neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen VM:stä lähestyi hanketta Julkisen hallinnon ICT:n näkökulmasta ja tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio käsitteli rekisteritutkimuksen tulevaisuuteen ja tietosuojaan liittyviä asioita. Helsingin yliopiston tutkijan Reijo Sundin vetämä konkreettinen käyttöskenaario yhdestä tutkimushankkeesta paljasti nykyisen prosessin heikot lenkit, joihin hankkeen edustajat pienillä tietoiskuilla tarjosivat uusiin palveluihin sisältyviä täsmäratkaisuja.

Mielestäni kaikista esityksistä ja niiden lomassa käydystä vilkkaasta keskustelusta oli helppo havaita, miten selkeä tilaus hankkeessa edistettäville asioille on.

Seminaarin lopuksi osa osallistujista siirtyi viihtyisiin alakerran kaariholvitiloihin vaihtamaan ajatuksia ja nauttimaan tarjoilusta.

Ohjelmaan ja yksittäisten esitysten sisältöön voit tutustua tarkemmin tämän blogin Tapahtumakalenteri-sivulta.

Seminaari oli hankkeen aloitustilaisuus. Jatkossakin kansallista rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelun kehittämistä halutaan edistää aktiivisessa yhteistyössä tutkijoiden ja rekisteriviranomaisten kanssa. Tulossa on mm. työpajoja ja sidosryhmätapaamisia.

Myös tämä blogi on luotu vaikutuskanavaksi, jota kautta olisi mahdollista helposti tuoda esille toiveita ja käydä keskustelua.

Mikä taho on parempi kertomaan, mitä todella tarvitaan, kuin tietojen käyttäjä – vaikuta nyt, kun siihen on vielä mahdollisuus!

Merja Seppä-Heikka

Mainokset