Tarvitaanko etätyöpöydällä työpöytää?

Tutkimusaineistojen kansallisen etäkäyttöympäristön kehittämistyö etenee. Tällä hetkellä puntaroidaan valintaa toteutettavasta teknologiasta. Pääasiallisia toteutusvaihtoehtoja on tutkijan näkökulmasta oikeastaan kaksi. Tekniset yksityiskohdat eri teknologioiden takana tuskin herättävät suuria tunteita etäkäytön nykyisessä ja tulevassa käyttäjäkunnassa vaan tärkeintä lienee, että järjestelmä toimii tarkoituksenmukaisesti. Esitellään siis käyttäjän näkökulmasta nämä kaksi vaihtoehtoista ratkaisua niiltä osin kuin se vaikuttaa suoranaisesti tutkimusaineistojen etäkäyttöön.

Nykyinen Tilastokeskuksen järjestelmä on toteutettu Microsoftin Terminal Services -alustalle ja se on myös hyvin mahdollinen toteutusteknologia jatkossakin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkija saa käyttöönsä useimmille tutun ja turvallisen Windows-työpöydän, jonka kautta voi käyttää tarvittavia analyysisovelluksia ja tulostiedostojen muokkaukseen tarvittavia sovelluksia kuten Open Officen taulukkolaskentaa ja tekstinkäsittelyä. Eroa tyypilliseen Windows-ympäristössä tapahtuvaan työasemalla työskentelyyn ei oikeastaan ole. Voidaan kuitenkin kysyä tarvitaanko juuri tuota työpöytänäkymää etätyöskentelyyn. Tyypillisessä käyttötilanteessahan työpöydältä käynnistetään halutut sovellukset eikä sitä oikeastaan käytetä muuhun. Työpöydän toteuttaminen vie jonkin verran järjestelmältä resursseja.

Toinen harkittava toteutusvaihtoehto on Citrix. Citrixillä voidaan tavanomaisen työpöytänäkymän sijaan tuoda käyttäjälle näkyviin vain tarvittavien sovellusten kuvakkeet, joista sovellukset voidaan käynnistää. Tämä toiminnallisuus on toisaalta mahdollista toteuttaa myös Terminal Services -ratkaisulla. Myös resurssienhallinta saadaan kuvakkeeksi, joten ei tarvitse pelätä, että tiedostoja olisi hallittava vain sovellusten kautta. Tällöin käyttäjälle ei tarvitse muodostaa käyttöjärjestelmää ja työpöytää, mikä säästää järjestelmän resursseja. Käyttötapa ei lopulta juuri eroa nykyisestä; sovellukset klikataan auki omista kuvakkeistaan.

Toivottavaa olisi, että tutkijat kommentoisivat jos jompikumpi vaihtoehto herättää ajatuksia puolesta tai vastaan. Luonnollisesti myös muu etäkäyttöjärjestelmän kehittämiseen liittyvä keskustelu on tervetullutta.

Valtteri Valkonen, Tilastokeskus