Aineistokatalogi helpottamaan tiedon löytämistä

Syksyn pikkuhiljaa saapuessa käynnistyy myös aineistokatalogin suunnittelu. Aineistokatalogin rakentaminen kuuluu Tilastokeskuksen ja Kansallisarkiston toteuttamaan Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu -hankkeeseen (FMAS). Aineistokatalogin tarkoitus on tarjota tietoa käytettävissä olevista julkishallinnon aineistoista.

Projekti on jaettu määrittely- ja toteutusvaiheeseen. Syyskuussa alkaa määrittelyvaihe, jossa aineistokatalogin lisäksi kehitetään myös laajemmin Tilastokeskuksen metatietoverkkopalvelua. Toteutusvaihe sijoittuu vuoden 2015 alkuun.

Tavoitteena projektissa on luoda aineistokatalogi, joka vastaa mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeisiin. Katalogin tulisi olla helppokäyttöinen, ja kuitenkin myös tarpeeksi kattava. Tähän kuuluu muuttujakuvaukset ja yhteydet muuhun metatietoon, kuten luokituksiin ja käsitteisiin. Näin käyttäjien olisi helpompaa päästä käsiksi juuri heitä kiinnostavaan tietoon.

Tällä hetkellä kerätään vielä viimeisiä asiantuntijoita mukaan projektiin, ja viimeistellään projektisuunnitelmaa. Minä toimin määrittelyvaiheen projektipäällikkönä. Lisäksi mukana on kuusi varsinaista projektiryhmän jäsentä sekä viisi asiantuntijaa. Projektiin on pyritty saamaan mukaan mahdollisimman monipuolisesti erilaista asiantuntemusta. Mukana on metatiedon, tutkijapalvelun, tietotekniikan sekä verkkojulkaisemisen asiantuntijoita. Projektin aikana järjestetään myös workshoppeja, joissa tulevat käyttäjät, sisällöntuottajat ja yhteistyökumppanit pääsevät tarkemmin kertomaan tarpeistaan aineistokatalogiin liittyen.

Projektin karkea rakenne on seuraavanlainen:

1) Määritellään sisällöt, eli mitä tietoja aineistokatalogi tulee sisältämään.

2) Määritellään palvelut, eli mitä toiminnallisuuksia aineistokatalogi pitää sisällään.

3) Määritellään vielä näiden toteuttamiseksi vaadittavat tekniset ratkaisut. Tähän kuuluu myös sellaisen prosessin määrittäminen, jonka avulla muiden organisaatioiden aineistokuvauksia voidaan liittää Tilastokeskuksessa kehitteillä olevaan aineistokatalogiin.

Kommentit ja toiveet aineistokatalogin suhteen ovat enemmän kuin tervetulleita.

Mikko Saloila, Tilastokeskus