Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmän käytön hinnoittelu uudistuu

Tilastokeskus on uudistamassa etäkäyttöjärjestelmän käytön hinnoittelua osana laajempaa tutkimusaineistojen hinnoittelu-uudistusta. Etäkäytön nykyinen hinnoittelu on voimassa vuoden 2014 loppuun ja uudistus otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Uudet etäkäytön hinnat löytyvät oheisen linkin takaa. FMAS-hankkeeseen liittyviin kehittämistehtäviin on saatu Suomen Akatemialta FIRI-rahoitusta. Etäkäyttöjärjestelmän ylläpitoon liittyviä kustannuksia ei FIRI-rahoituksella voida maksaa. Etäkäyttöjärjestelmän käytöstä perittävien maksujen tarkoitus on kattaa mainittuja ylläpitokustannuksia.

Hinnoittelu-uudistuksen tavoitteena on selkeyttää etäkäytön kustannuksia tutkijalle luopumalla vuosittaisista organisaatiomaksuista ja siirtymällä hankkeen käyttäjämääräpohjaiseen vuosihinnoitteluun. Syy organisaatiomaksusta luopumiseen on osaltaan siinä, että usein on vaikeaa määritellä organisaatiota täsmällisesti esimerkiksi yliopistojen ja tiedekuntien tapauksessa. Uudistuksen jälkeen ei tarvitse pohtia kuka organisaatiossa maksaa organisaatiomaksun. Lisäksi tutkijat saattavat vuoden aikana vaihtaa työpaikkaa organisaatiosta toiseen, mikä mutkistaa maksun osoittamista tietylle organisaatiolle.

Nykyisestä hanke-, kuukausi- ja käyttäjäkohtaisesta hinnoittelusta siirrytään hankekohtaisiin vuosimaksuihin. Jos kyseessä on lyhyt, vain muutaman kuukauden mittainen hanke, on kuukausiperusteinen hinnoittelu edelleen mahdollinen ja edullisempi ratkaisu. Perustelu hankekohtaiseen vuosihinnoitteluun siirtymiseen on hinnan selkiyttämisen lisäksi siinä, että tutkimuksen rahoitus on usein hankekohtaista. Uudistuksen tuloksena etäkäytöstä perittävät käyttömaksut säilyvät kokonaisuutena kutakuinkin ennallaan.

Valtteri Valkonen, Tilastokeskus