FMAS-tutkijapalvelun toteuttaminen hidastuu Akatemian kielteisen rahoituspäätöksen takia 

FMAS-hanke sai Suomen Akatemialta tutkimusinfrastruktuurirahoitusta vuoden 2013 FIRI-haussa yhteensä 700 000 euroa. Hankkeelle haettiin tuolloin kaksivuotista rahoitusta, mutta rahoitusta saatiin vain hakemuksen ensimmäiselle vuodelle. Jatkorahoitusta haettiin viime keväänä  FIRI 2014 -haussa vuosille 2015-2017. Tarkoitus oli saada vuoden 2014 aikana tehdyt tarkennetut suunnitelmat (vaatimusmäärittelyt, arkkitehtuurisuunnitelmat ym.) toteutettua vuoden 2015 aikana niin, että kaikki palvelut olisivat perusmuodossaan olleet käytettävissä vuoden 2015 lopussa. Seuraavina vuosina oli tarkoitus kehittää palveluja edelleen.

Hanke sai kuitenkin täysin odottamattomasti kielteisen rahoituspäätöksen FIRI 2014 -hausta. Päätös tuli vasta joulun alla, mikä hankaloittaa hankkeen tilannetta myös siksi, että varautumisaikaa ei jäänyt.  Hankkeen rahoituksena on käytettävissä vain Akatemian viime vuoden rahoituksesta jääneet osuudet, jotka erillispäätöksellä saatiin hankkeen käyttöön tälle vuodelle.

Päätöksen seurauksena alkuperäisessä toteutusaikataulussa ei pysytä. Jatkorahoitusta haetaan aktiivisesti muilta tahoilta, ja jää nähtäväksi, milloin työtä päästään täysitehoisesti jatkamaan. Viime vuodesta jääneillä rahoilla voidaan Kansallisarkistossa jatkaa sähköisen lupapalvelun ja informaatio- ja tukipalvelun kehittämistä vain muutamia kuukausia. Tilastokeskus jatkaa tutkijan etätyöpöydän ja aineistokatalogin kehittämistä suunniteltua hitaammalla aikataululla ja supistetuilla suunnitelmilla.

Tutustu myös Helsingin Sanomissa 2.2.2015 julkaistuun Marjo Bruunin ja Päivi Happosen mielipidekirjoitukseen.