Päivitykset käyttäjältä merjaseppaheikka Näytä/piilota kommentit | Näppäimistön pikavalinnat

 • merjaseppaheikka 12:25 / 21.4.2015 Pikalinkki | Vastaa  

  Tietosuojasta huolehtiminen on tieteellisen tutkimuksen edellytys 

  Käytettäessä yksikkötason aineistoja tutkimukseen on hyvä pitää mielessä aineistojen käytön eettisyys. Tutkijoilla on harteillaan vastuu siitä, ettei yksikköaineistojen tietosuoja vaarannu. Henkilöiden ja yritysten tietosuoja taataan Suomessa laeilla.

  Suomessa on saatavilla kattavia hallinnollisia rekistereitä, jotka antavat hyvät edellytykset tehdä rekisteripohjaista tutkimusta. FMAS-hankkeessa edistetään tutkimuksen tekemistä kehittämällä tutkijoille erilaisia palveluja. Tilastokeskuksen kokoamia yksikköaineistoja on tilastolakiin perustuen mahdollista saada käyttöön tutkimuksia ja selvityksiä varten. Näitä aineistoja voi käyttää etäkäyttöyhteyden kautta, Tilastokeskuksen tutkimuslaboratoriossa tai tutkijan käyttöön luovutettuina otosaineistoina. Otosaineistoissa joudutaan tekemään joskus tutkimusta rajoittavia karkeistuksia ja rajauksia. Kokonaisaineistoja ja välillisesti tunnistettavissa olevia yksikkötason tietoja voi saada käyttöön etäkäyttöympäristössä tai tutkimuslaboratoriossa. 

  Tietosuojasta huolehtiminen on tieteellisen tutkimuksen edellytys. Näin saadaan säilytettyä tiedonantajien luottamus tietojen salassapitoon ja mahdollistetaan tietojen saaminen myös tulevaisuudessa. Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmän kehittämisen lähtökohtina ovat olleet tutkijoiden tasapuolinen kohtelu, mikroaineistojen käytön tehostaminen sekä turvallisen ja valvotun ympäristön luominen. Etäkäyttöjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2010 ja sillä on nyt noin 80 eri tutkimushankkeessa yli 140 käyttäjää.

  Tilastokeskus haluaa tarjota tutkijoiden saataville tutkimuksen tarkoitukseen sopivat, hyvät aineistot ja toisaalta taata, että henkilöiden ja yritysten tietosuoja säilyy. Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä auttaa tutkijoita huolehtimaan tietosuojasta tutkimushankkeissa. Etäkäytössä tutkijat pääsevät käyttämään käyttöluvallisia mikroaineistoja omalta työpisteeltään luotettavassa ja tietoturvallisessa ympäristössä. Tulosteet saadaan järjestelmästä ulos tarkastusmenettelyn kautta. Vastuu tietoturvan säilymisestä on kuitenkin aina tutkijalla.

  Yksikkötason tunnisteet on etäkäytössä salattu pseudotunnisteilla. Pseudotunniste on suoran yksikkötunnisteen korvaava keinotekoinen tunniste, jolla yksikköä voidaan seurata aineistossa ja yksikön tietoja linkittää eri aineistojen välillä. Yksin tämä ei kuitenkaan riitä varmistamaan, etteikö henkilöitä tai yrityksiä tunnisteta. Myös muut tekijät kuten esimerkiksi yrityksen liikevaihdon suuruus yhdistettynä toimialaan tai henkilön synnyinmaa-tieto yhdistettynä kotikuntaan saattavat paljastaa yksittäisen havainnon. Onkin erityisen tärkeää, ettei tutkimustuloksia julkaistaessa esiin nouse yksilöiviä tietoja, joissa tietosuoja vaarantuu.

  Tilastokeskus on julkaissut Tilastokoulu-verkkopalvelussaan Tutkimusaineistot etäkäytössä –kokonaisuuden, jossa tutkijoita opastetaan niin etäkäyttöjärjestelmän käyttöoikeuden saamiseen kuin sieltä tulostettavien tietojen tietosuojan turvaamiseen. Kannattaa käydä tutustumassa, vaikka olisit jo etäkäyttäjänä vanha konkari! Tutkimusaineistot etäkäytössä –tilastokoulu löytyy osoitteesta: http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?page_type=ketusivu&course_id=tkoulu_tutki

  Kirsi-Marja Aalto, Tilastokeskus/Tutkijapalvelut

  Mainokset
   
 • merjaseppaheikka 16:04 / 19.3.2015 Pikalinkki | Vastaa
  Avainsanat: etäpöytä, etätyöpöytä   

  Äänestä nimeä Kansalliselle rekisteritutkijan etätyöpöydälle 

  Tilastokeskuksen Tutkijapalveluissa kerättiin nimiehdotuksia Kansalliselle rekisteritutkijan etätyöpöydälle helmi-maaliskuun vaihteessa 2015.

  Niitä kertyi 39, joista kahden pudotuskierroksen jälkeen jatkoon pääsivät seuraavat:

   

  AINO                      Aineistot online

  FIONA                    Finnish Online Access

  MIKA                      Mikroaineistojen käyttöalusta, Mikroaineistojen kansallinen järjestelmä

  REIMA                   Remote Interface for Microdata Access

  TERVA                   Tutkijan etätyöpöytä rekisteri- ja  viranomaisaineistoille

   

  Nyt haluamme antaa Sinullekin mahdollisuuden vaikuttaa.

  Äänestä tästä

  Äänestys on mahdollista 15.4.2015 saakka.

  Tuloksista kerromme täällä FMAS-foorumilla toukokuun puolen välin jälkeen.

   

  Merja Seppä-Heikka, Tilastokeskus/Tutkijapalvelut

   
c
luo uusi viesti
j
seuraava artikkeli / seuraava kommentti
k
edellinen artikkeli/edellinen kommentti
r
Vastaa
e
Muokkaa
o
Näytä/piilota kommentit
t
Mene ylös
l
kirjaudu sisään
h
näytä tai piilota ohje
shift + esc
Peruuta