Päivitykset kuukaudelta maaliskuu, 2015 Näytä/piilota kommentit | Näppäimistön pikavalinnat

 • merjaseppaheikka 16:04 / 19.3.2015 Pikalinkki | Vastaa
  Avainsanat: etäpöytä, etätyöpöytä   

  Äänestä nimeä Kansalliselle rekisteritutkijan etätyöpöydälle 

  Tilastokeskuksen Tutkijapalveluissa kerättiin nimiehdotuksia Kansalliselle rekisteritutkijan etätyöpöydälle helmi-maaliskuun vaihteessa 2015.

  Niitä kertyi 39, joista kahden pudotuskierroksen jälkeen jatkoon pääsivät seuraavat:

   

  AINO                      Aineistot online

  FIONA                    Finnish Online Access

  MIKA                      Mikroaineistojen käyttöalusta, Mikroaineistojen kansallinen järjestelmä

  REIMA                   Remote Interface for Microdata Access

  TERVA                   Tutkijan etätyöpöytä rekisteri- ja  viranomaisaineistoille

   

  Nyt haluamme antaa Sinullekin mahdollisuuden vaikuttaa.

  Äänestä tästä

  Äänestys on mahdollista 15.4.2015 saakka.

  Tuloksista kerromme täällä FMAS-foorumilla toukokuun puolen välin jälkeen.

   

  Merja Seppä-Heikka, Tilastokeskus/Tutkijapalvelut

  Mainokset
   
 • Valtteri Valkonen 15:28 / 12.6.2014 Pikalinkki | Vastaa  

  Tarvitaanko etätyöpöydällä työpöytää? 

  Tutkimusaineistojen kansallisen etäkäyttöympäristön kehittämistyö etenee. Tällä hetkellä puntaroidaan valintaa toteutettavasta teknologiasta. Pääasiallisia toteutusvaihtoehtoja on tutkijan näkökulmasta oikeastaan kaksi. Tekniset yksityiskohdat eri teknologioiden takana tuskin herättävät suuria tunteita etäkäytön nykyisessä ja tulevassa käyttäjäkunnassa vaan tärkeintä lienee, että järjestelmä toimii tarkoituksenmukaisesti. Esitellään siis käyttäjän näkökulmasta nämä kaksi vaihtoehtoista ratkaisua niiltä osin kuin se vaikuttaa suoranaisesti tutkimusaineistojen etäkäyttöön.

  Nykyinen Tilastokeskuksen järjestelmä on toteutettu Microsoftin Terminal Services -alustalle ja se on myös hyvin mahdollinen toteutusteknologia jatkossakin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkija saa käyttöönsä useimmille tutun ja turvallisen Windows-työpöydän, jonka kautta voi käyttää tarvittavia analyysisovelluksia ja tulostiedostojen muokkaukseen tarvittavia sovelluksia kuten Open Officen taulukkolaskentaa ja tekstinkäsittelyä. Eroa tyypilliseen Windows-ympäristössä tapahtuvaan työasemalla työskentelyyn ei oikeastaan ole. Voidaan kuitenkin kysyä tarvitaanko juuri tuota työpöytänäkymää etätyöskentelyyn. Tyypillisessä käyttötilanteessahan työpöydältä käynnistetään halutut sovellukset eikä sitä oikeastaan käytetä muuhun. Työpöydän toteuttaminen vie jonkin verran järjestelmältä resursseja.

  Toinen harkittava toteutusvaihtoehto on Citrix. Citrixillä voidaan tavanomaisen työpöytänäkymän sijaan tuoda käyttäjälle näkyviin vain tarvittavien sovellusten kuvakkeet, joista sovellukset voidaan käynnistää. Tämä toiminnallisuus on toisaalta mahdollista toteuttaa myös Terminal Services -ratkaisulla. Myös resurssienhallinta saadaan kuvakkeeksi, joten ei tarvitse pelätä, että tiedostoja olisi hallittava vain sovellusten kautta. Tällöin käyttäjälle ei tarvitse muodostaa käyttöjärjestelmää ja työpöytää, mikä säästää järjestelmän resursseja. Käyttötapa ei lopulta juuri eroa nykyisestä; sovellukset klikataan auki omista kuvakkeistaan.

  Toivottavaa olisi, että tutkijat kommentoisivat jos jompikumpi vaihtoehto herättää ajatuksia puolesta tai vastaan. Luonnollisesti myös muu etäkäyttöjärjestelmän kehittämiseen liittyvä keskustelu on tervetullutta.

  Valtteri Valkonen, Tilastokeskus

   
  • Jouko Verho 10:57 / 2.9.2014 Pikalinkki | Vastaa

   Hyvä että teknisiä vaihtoehtoja pohditaan. Nykyisen TS-ratkaisun olennaisena ongelmana on,että se vaatii käyttäjiltä Windows-työasemaa. Tämän vuoksi ehdottaisin vielä muiden vaihtoehtojen läpikäymistä .

   Yksi esimerkki on Dell:n SonicWall, joka mahdollistaa sekä ActiveX- että Java-yhteydet, jolloin käytön pitäisi onnistua myös Linux- ja Mac-työasemilta.

   • Valtteri Valkonen 14:59 / 5.9.2014 Pikalinkki

    Kiitokset viestistä Jouko! Eri käyttöjärjestelmien huomioiminen on toki osana kehittämistä. Tällä hetkellä olemme rakentamassa testiympäristöä Windows 2012 R2 -palvelinversiolla, jonka toimimista myös Linux- ja Mac-koneilla testataan. Tuloksista raportoidaan tänne kun testaaminen edistyy.

   • Valtteri Valkonen 13:23 / 29.9.2014 Pikalinkki

    Noniin

    Testailua on saatu nyt tehtyä ja alustavat tulokset ovat olleet rohkaisevia. Kahdella eri Mac-kokoonpanolla ollaan onnistuneesti käytetty 2012 R2 -palvelinversiolla toteutettua testiympäristöä. Myös Linuxilla suoritetut kokeilut ovat olleet positiivisia, joskin testaamista tulee vielä jatkaa.

 • Kati Haanpää 14:37 / 6.5.2014 Pikalinkki | Vastaa  

  Osallistu ja vaikuta – tehdään toimiva tutkijapalvelu yhdessä 

  Rekisteritutkimuksen tutkimusympäristö muuttuu lähitulevaisuudessa suuresti. Uusi tutkimusinfrastruktuuri, Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu (Finnish Microdata Access Services, FMAS), pääsi maaliskuussa julkistetulle uudelle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle, ja palvelun rakentaminen on alkanut Akatemialta saadun rahoituksen turvin. Hanketta toteuttavat Kansallisarkisto ja Tilastokeskus.

  Uusi palvelu on suunniteltu helpottamaan rekisteritietojen ja tilastollisten mikroaineistojen tutkimuskäyttöä tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa ja se tulee parantamaan merkittävästi julkishallinnon rekisteriaineistojen löydettävyyttä, saatavuutta ja käytettävyyttä. Se myös mahdollistaa paremman henkilötietojen suojaamisen rekisteripohjaisten tutkimusaineistojen koko elinkaaren ajan. Tulevaisuudessa palvelu tarjoaa yksikanavaisen väylän tutkimuksen suunnittelusta aineiston analysointiin.

  Tutkijapalvelu koostuu neljästä erillisestä, yhdessä toimivasta palvelusta:

  • Metatietokatalogista saa tietoja käytettävissä olevista tietovarannoista.
  • Käyttöluvat eri viranomaisilta voi hakea yhden luukun periaatteella sähköisen lupapalvelun kautta.
  • Lupiin perustuvien aineistojen yhdistelyyn ja analysointiin on käytettävissä kapasiteetiltaan ja ohjelmistoiltaan hyvin varusteltu etätyöpöytä.
  • Tukipalvelusta saa tukea ja neuvontaa kaikissa rekisteritutkimukseen liittyvissä kysymyksissä.

  Palvelut valmistuvat pääosin vuoden 2015 loppuun mennessä. Tällä foorumilla seurataan palveluiden rakentamista ja tarjotaan tutkijoille tilaisuus olla aktiivisesti mukana rakentamistyössä. Tällä foorumilla voit ottaa kantaa ratkaisuihin jo niiden valmisteluvaiheessa, osallistua keskusteluun, ja ehdottaa uusia näkökulmia ja ratkaisuja toimivan tutkijapalvelun rakentamiseksi.

  Hankkeen etenemistä esitellään blogikirjoituksissa sekä tapahtumasivulla, josta saa tietoja hankkeen järjestämistä tapahtumista ja jossa julkaistaan tilaisuuksissa pidettyjä esityksiä.

  Lue hankkeesta lisää: http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/tehtavat/hankkeet/kansallinen-rekisteri-ja-mikroaineistojen-tutkijapalvelu.

   
  • Tommi Nyrönen 14:26 / 26.9.2014 Pikalinkki | Vastaa

   Hei Kati!

   Olemme tieteen tietotekniikan keskus CSC:llä osana eurooppalaista biologisen tiedon infrastruktuuria (ELIXIR) toteuttaneen datapalveluille kohdennetun käyttöoikeuksien hallinnan työkalun nimeltä REMS l.Resource Entitlement Management System.

   Teknologia rakentaa (federoituun) sähköisen tunnistukseen. REMS lisää vahvistettuun identiteettiin käyttöoikeuksia, jotka myöntää määritellyn työvuon mukainen taho, esimerkiksi erillinen datan pääsyoikeuksia hallinnoiva viranomainen tai biopankki.

   Työkalu on implementoitu Euroopan genomi- ja fenotyyppidatan jakelupalveluun (http://www.ebi.ac.uk/ega) tutkimuskäyttöön hyväksytylle Pohjoismaiselle digitalisoidulle biopankkidatalle (http://www.nordicdb.org/). Tavoitteena on hyödyntää REMSiä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen biopankkine IT palveluissa osana kansallista FIRI yhteistyötä. REMSissä ei ole tiedealariippuvuutta, vaikka sitä on ensisijaisesti näin sovellettu biolääketieteen aineistojen avaamiseen, jossa riittää tekemistä.

   Yhteistyöterveisin,

   -tommi-

   Tommi Nyrönen CSC

   Lisätietoja https://remsdemo.csc.fi tai contact@csc.fi.

   • Kati Haanpää 12:05 / 1.10.2014 Pikalinkki

    Hei Tommi ja kiitos yhteydenotosta. Olemme järjestämässä tapaamista aiheesta.

    Ystävällisin terveisin Kati

c
luo uusi viesti
j
seuraava artikkeli / seuraava kommentti
k
edellinen artikkeli/edellinen kommentti
r
Vastaa
e
Muokkaa
o
Näytä/piilota kommentit
t
Mene ylös
l
kirjaudu sisään
h
näytä tai piilota ohje
shift + esc
Peruuta