Päivitykset kuukaudelta syyskuu, 2014 Näytä/piilota kommentit | Näppäimistön pikavalinnat

 • Kati Laakso 11:27 / 29.9.2014 Pikalinkki | Vastaa  

  Käyttölupien yhteishakupalvelun vaatimusmäärittely 

  Aloitimme käyttölupien sähköisen yhteishakupalvelun kehitystyön Kansallisarkistossa kesäkuussa perinteiseen tapaan vaatimusten kartoituksella. Työmme käynnistyi haastattelemalla lupaviranomaisia ja perehtymällä heidän nykyisten prosessiensa dokumentaatioon. Nykytilanteessa käyttölupapyyntöjä tehdään pitkälti paperimuotoisilla lomakkeilla ja käyttöluvat myönnetään kirjeitse. Hankkeemme eräänä tärkeänä tavoitteena on sähköistää tämä prosessi ja ”yhden luukun periaate” on eräs tulevan järjestelmän kulmakivistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhden lupahakemuksen voi lähettää samanaikaisesti monelle eri viranomaiselle. Tilastokeskuksessa kehitteillä oleva metatietokatalogi on tarkoitus linkittää käyttölupien yhteishakupalveluun, ja tieto myönnetyistä käyttöluvista siirretään automaattisesti sähköiseen etätyöpöytään. Käyttölupien yhteishakupalvelu mahdollistaa kuitenkin aineistojen luovutuksen myös ulkoisen median (esim. usb-tikku) avulla tai viranomaisen omaan järjestelmään kuten tälläkin hetkellä.

  Vaatimusten kartoitus on osa vaatimusmäärittelyprosessia, jota voidaan tehdä joko projektin alussa tai projektin kuluessa käytetystä projektityömenetelmästä riippuen. Vaatimusmäärittelydokumentaatio kuvaa tulevan järjestelmän toimintaa ja toimintaympäristöä. Mahdolliset puutteet ja virheet kumuloituvat kehitettävän järjestelmän myöhempiin kehitysvaiheisiin (suunnittelu, toteutus ja testaus), joten vaatimusmäärittelyn merkitystä ei voi korostaa liikaa. Alla olevan linkin takaa löytyy vaatimusmäärittelyn ensimmäinen versio, joka tulee vielä varmasti jonkin verran muuttumaan syksyn kuluessa. Kuulisimme kuitenkin mielellämme ajatuksianne jo tässä vaiheessa, joten kaikki kommentit otetaan kiitoksella vastaan!

  Sähköisen lupajärjestelmän vaatimusmäärittely

   

  Mainokset
   
 • Kati Haanpää 14:37 / 6.5.2014 Pikalinkki | Vastaa  

  Osallistu ja vaikuta – tehdään toimiva tutkijapalvelu yhdessä 

  Rekisteritutkimuksen tutkimusympäristö muuttuu lähitulevaisuudessa suuresti. Uusi tutkimusinfrastruktuuri, Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu (Finnish Microdata Access Services, FMAS), pääsi maaliskuussa julkistetulle uudelle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle, ja palvelun rakentaminen on alkanut Akatemialta saadun rahoituksen turvin. Hanketta toteuttavat Kansallisarkisto ja Tilastokeskus.

  Uusi palvelu on suunniteltu helpottamaan rekisteritietojen ja tilastollisten mikroaineistojen tutkimuskäyttöä tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa ja se tulee parantamaan merkittävästi julkishallinnon rekisteriaineistojen löydettävyyttä, saatavuutta ja käytettävyyttä. Se myös mahdollistaa paremman henkilötietojen suojaamisen rekisteripohjaisten tutkimusaineistojen koko elinkaaren ajan. Tulevaisuudessa palvelu tarjoaa yksikanavaisen väylän tutkimuksen suunnittelusta aineiston analysointiin.

  Tutkijapalvelu koostuu neljästä erillisestä, yhdessä toimivasta palvelusta:

  • Metatietokatalogista saa tietoja käytettävissä olevista tietovarannoista.
  • Käyttöluvat eri viranomaisilta voi hakea yhden luukun periaatteella sähköisen lupapalvelun kautta.
  • Lupiin perustuvien aineistojen yhdistelyyn ja analysointiin on käytettävissä kapasiteetiltaan ja ohjelmistoiltaan hyvin varusteltu etätyöpöytä.
  • Tukipalvelusta saa tukea ja neuvontaa kaikissa rekisteritutkimukseen liittyvissä kysymyksissä.

  Palvelut valmistuvat pääosin vuoden 2015 loppuun mennessä. Tällä foorumilla seurataan palveluiden rakentamista ja tarjotaan tutkijoille tilaisuus olla aktiivisesti mukana rakentamistyössä. Tällä foorumilla voit ottaa kantaa ratkaisuihin jo niiden valmisteluvaiheessa, osallistua keskusteluun, ja ehdottaa uusia näkökulmia ja ratkaisuja toimivan tutkijapalvelun rakentamiseksi.

  Hankkeen etenemistä esitellään blogikirjoituksissa sekä tapahtumasivulla, josta saa tietoja hankkeen järjestämistä tapahtumista ja jossa julkaistaan tilaisuuksissa pidettyjä esityksiä.

  Lue hankkeesta lisää: http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/tehtavat/hankkeet/kansallinen-rekisteri-ja-mikroaineistojen-tutkijapalvelu.

   
  • Tommi Nyrönen 14:26 / 26.9.2014 Pikalinkki | Vastaa

   Hei Kati!

   Olemme tieteen tietotekniikan keskus CSC:llä osana eurooppalaista biologisen tiedon infrastruktuuria (ELIXIR) toteuttaneen datapalveluille kohdennetun käyttöoikeuksien hallinnan työkalun nimeltä REMS l.Resource Entitlement Management System.

   Teknologia rakentaa (federoituun) sähköisen tunnistukseen. REMS lisää vahvistettuun identiteettiin käyttöoikeuksia, jotka myöntää määritellyn työvuon mukainen taho, esimerkiksi erillinen datan pääsyoikeuksia hallinnoiva viranomainen tai biopankki.

   Työkalu on implementoitu Euroopan genomi- ja fenotyyppidatan jakelupalveluun (http://www.ebi.ac.uk/ega) tutkimuskäyttöön hyväksytylle Pohjoismaiselle digitalisoidulle biopankkidatalle (http://www.nordicdb.org/). Tavoitteena on hyödyntää REMSiä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen biopankkine IT palveluissa osana kansallista FIRI yhteistyötä. REMSissä ei ole tiedealariippuvuutta, vaikka sitä on ensisijaisesti näin sovellettu biolääketieteen aineistojen avaamiseen, jossa riittää tekemistä.

   Yhteistyöterveisin,

   -tommi-

   Tommi Nyrönen CSC

   Lisätietoja https://remsdemo.csc.fi tai contact@csc.fi.

   • Kati Haanpää 12:05 / 1.10.2014 Pikalinkki

    Hei Tommi ja kiitos yhteydenotosta. Olemme järjestämässä tapaamista aiheesta.

    Ystävällisin terveisin Kati

c
luo uusi viesti
j
seuraava artikkeli / seuraava kommentti
k
edellinen artikkeli/edellinen kommentti
r
Vastaa
e
Muokkaa
o
Näytä/piilota kommentit
t
Mene ylös
l
kirjaudu sisään
h
näytä tai piilota ohje
shift + esc
Peruuta