Kansallinen lupapalvelu ja informaatio- ja tukipalvelu -hankkeen esittely ja learning cafe -tilaisuus

Aika: 2.11.2016 klo 9-12
Paikka: Sitran tornitalo (Itämerentori2), 14 krs.
Järjestäjä: Kansallisarkisto, Kansallinen lupapalvelu ja informaatio- ja tukipalvelu -hanke

Ohjelma:

klo 9.00–9.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
klo 9.30–10.20 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

klo 10.20–11.30 Learning cafe: Informaatio- ja tukiportaalin ideointia, learning_cafe_02112016_yhteenveto_keskustelusta

 • Mitä tieto- ja palvelutarpeita sosiaali- ja terveysalan tietovarantoihin ja niiden toissijaiskäyttöön liittyy tutkimuksen suunnitteluvaiheessa ja tutkimuksen toteuttamisvaiheessa? Minkälainen sisältö informaatio- ja tukiportaalissa palvelisi eri vaiheissa parhaiten? Mitä erityistarpeita liittyy tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämistoimintaan?
 • Verkkoportaali palvelumuotona sosiaali- ja terveysalan tietovarantojen toissijaiskäytön tukena – millainen on hyvä tieto- ja tukisivusto? Minkälaisia toiminnallisuuksia tarvitaan?
 • Sähköinen käyttölupapalvelu – palvelun esittely ja keskustelu avoimista kysymyksistä

klo 11.30–12.00 Learning cafe -työskentelyn yhteenveto ja tilaisuuden loppusanat

Tilastokeskus on julkaissut Tutkimusaineistot etäkäytössä-kurssin

Tilastokeskuksen ylläpitämässä Tilastokoulussa on julkaistu uusi osio Tutkimusaineistot etäkäytössä. Tilastokeskuksesta voi saada yksikkötason aineistoja käyttöön tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Aineistoja voi käyttää etäkäyttöyhteyden kautta, Tilastokeskuksen tutkimuslaboratoriossa tai tutkijan käyttöön luovutettuina otosaineistoina. Tilastokoulun Tutkimusaineistot etäkäytössä-kurssista saa tietoa tutkimusaineistojen ja SISU-mikrosimulointimallin etäkäytöstä. Kurssia suositellaan myös kokeneemmille käyttäjille, sillä yksikkötason aineistojen tietoturvamääräyksiä on hyvä palauttaa mieliin aika-ajoin.

Tilastokoulun Tutkimusaineistot etäkäytössä-kokonaisuuden oppimateriaali koostuu seuraavista aiheista: mikroaineistojen tutkimuskäyttö, SISU-mikrosimulointimalli, tutkimusaineistojen tietosuoja, hakuprosessi ja sopimuskäytännöt sekä etäkäytön hyvät käytännöt. Aineisto sisältää käytännöllisiä harjoituksia ja esimerkkejä mm. siitä, miten tietosuoja tulee ottaa huomioon tulostiedostoissa ennen tietojen julkaisua. Hyviä käytäntöjä kannattaa etäkäyttöpalvelussa vieraskynänä toimivan erikoistutkija Matti Sarvimäen mukaan noudattaa myös puhtaasti itsekkäistä syistä, sillä niiden on havaittu ensisijaisesti säästävän tutkijan työaikaa ja parantavan tutkimuksen laatua.

Tilastokoulun muut kurssit käsittelevät mm. työmarkkinatilastoja, väestötieteen perusteita ja kansantalouden tilinpitoa. Tilastokoulu löytyy osoitteesta http://tilastokoulu.stat.fi/.

Kirsi-Marja Aalto, Tilastokeskus

 

Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja 2015-seminaari

 Järjestäjä:   Tilastokeskus / Rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu – hanke (FMAS)

Aika:            20.1.2015 klo 13.00 -16.00

Paikka:        Tilastokeskuksen auditorio I, Työpajankatu 13, Helsinki

Kohderyhmä: tutkimusaineistojen etäkäytöstä kiinnostuneet

Seminaarissa esitellään tutkijapalvelun ajankohtaisia uudistuksia, etäkäytön kuulumisia sekä tutkimusaineistojen tietosuojaan liittyviä asioita.

Ohjelma:

 1. Avaus, Timo Koskimäki, Tilastokeskus
 2. Ajankohtaisia uudistuksia tutkijapalveluissa, Jussi Heino, Tilastokeskus
 3. Etäkäytön kuulumiset, Valtteri Valkonen, Tilastokeskus
 4. Tutkimusaineistojen tietosuoja, Annu Nissinen, Tilastokeskus
 5. Tutkijan puheenvuoro, Matti Sarvimäki, Aalto-yliopisto/VATT
 6. Keskustelua

Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille tutkimusaineistojen etäkäytöstä kiinnostuneille.

Tilaisuuteen voi liittyä myös Lyncin kautta.

Ilmoittautuminen  16.1.2015 mennessä tästä linkistä

Yhteyshenkilö: Merja Seppä-Heikka (etunimi.sukunimi(at)stat.fi)

Lämpimästi tervetuloa!

Samana päivänä aamupäivällä on tapaaminen, johon on kutsuttu etäkäyttöorganisaatioiden hallinnolliset yhteyshenkilöt. Tilaisuudessa käydään läpi yhteyshenkilöiden roolia ja merkitystä etäkäytön hallinnoinnissa, tietosuojasta tiedottamisessa ja uusien käyttäjien kouluttamisessa asiakasorganisaatiossa

Materiaalit tästä linkistä

Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu -hankkeen workshop

Tervetuloa Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu (FMAS) -hankkeen järjestämään workshopiin, jonka aiheena ovat sähköinen käyttölupapalvelu ja informaatio- ja tukipalvelu. Tilaisuudessa keskustellaan näiden palvelujen suunnitelmista erityisesti tutkijoiden näkökulmasta. Tilaisuus tarjoaa rekisteritutkijoille ja rekisteritutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille mahdollisuuden vaikuttaa palveluihin ennen kuin suunnitelmia lähdetään toteuttamaan.

FMAS-hankkeeseen ja mm. käyttölupapalvelun vaatimusmäärittelyyn voi tutustua etukäteen FMAS-foorumilla. http://www.fmas-foorumi.fi

Järjestäjä: Kansallisarkisto, Rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu -hanke (FMAS)
Paikka: Kansallisarkisto, Rauhankatu 17, Helsinki
Aika: Maanantai 17.11.2014 klo 12.00 – 16.00

Ilmoittautuminen 13.11.2014 mennessä tästä linkistä.
Tilaisuus on maksuton.

Yhteyshenkilöt: Sari Räisänen  ja Kati Haanpää (etunimi.sukunimi@narc.fi)

 

6.10.2014 Asuinliittoaineisto-tilaisuus

Paikka: Tilastokeskus, Työpajankatu 13, 00580 Helsinki

Kohderyhmä: perhetutkijat

Tarkoitus: esitellä Tilastokeskuksen suunnittelemaa asuinliittoaineistoa, joka liittyy FMAS-hankkeen valmisaineistokokonaisuuden kehittämisosaan.

Materiaalit:
Ajankohtaista tutkijapalveluista_Marianne Johnson

Perhetilaston perusasioita_Timo Nikander

Asuinliittoaineisto tutkijoille_Heli Turunen

 

28.10.2014  Aineistokatalogi-tilaisuus

Paikka: Helsingin yliopiston pääkirjasto Kaisa-talo

Kohderyhmä: aineistoja tuottavat rekisteriviranomaiset ja aineistoja käyttävät tutkijat

Tilaisuuden tarkoitus: kertoa aineistokatalogityön tilanteesta ja saada aikaan keskustelua asiasta.

Lisätietoja: Mikko Saloila, etunimi.sukunimi(at)stat.fi

Materiaalit:

Ohjelma ja avaus_Saija Ylönen

Aineistokatalogityön tilanne_Mikko Saloila

FSDn aineistokatalogi Aila_Hannele Keckman-Koivuniemi

 

31.10.2014 Palkkarakenneaineistojen tutkimuskäytön esittelytilaisuus

Paikka: Tilastokeskus, Työpajankatu 13, 00580 Helsinki

Kohderyhmä: palkkarakennetietoja käyttävät tutkijat

Tilaisuuden aiheet:

 1. Tilastokeskuksen palkkarakenneaineistot suhteessa lähdeaineistoihin eli erot/yhtäläisyydet yksityisen, kunta- ja valtiotyönantajien palkkatilastoihin.
 2. Palkkarakenneaineistojen muodostaminen, kattavuus ja ansiokäsitteet
 3. Tutkimusaineiston valinta: Käyttäisinkö tutkimuksessani työnantajien perusaineistoja vai palkkarakenneaineistoja? Tarvitsenko tarkkaa yli ajan harmonisoitua tietoa?

 Voit tutustua aineistojen kuvauksiin jo etukäteen verkkosivuillamme

 http://tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/aineistot.html

 Lisätietoja: Pekka Laine, etunimi.sukunimi(at)stat.fi

Materiaalit:

http://tilastokeskus.fi/ajk/tapahtumia/2014-10-31_palkkarakenneaineistot_tutkimuskaytossa.html

 

Julkishallinnon rekisteritietojen ja tilastoaineistojen tutkimuskäyttö helpommaksi
Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu – hankkeen aloitusseminaari

Aika: 7.5.2014 klo 13 – 16
Paikka: Kansallisarkisto, Rauhankatu 17, Vanha tutkijasali

Puheenjohtaja: Hankkeen vastuullinen johtaja, tutkimusjohtaja Päivi Happonen, Kansallisarkisto

13:00 Tilaisuuden avaus
Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, pääjohtaja Marjo Bruun, Tilastokeskus

13:10 FMAS-hankekokonaisuuden esittely (pdf)
Tilastopäällikkö Jussi Heino, Tilastokeskus

13:30 Uusi tutkijapalvelu JulkICT-linjausten ja –toimintojen näkökulmasta (pdf)
Neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen, JulkICT/VM

13:50 Kahvitauko

14:20 Rekisteritutkimuksen käyttöskenaario: mikä muuttuu ja miten? (pdf)
Yhden tutkimuksen avulla havainnollistetaan nykyisiä rekisteritutkimuksen toteuttamisen vaiheita ja uuden infrastruktuurin tuomia parannuksia.

Yliopistotutkija Reijo Sund (Helsingin yliopisto)
Viranomaisten/rekisterinpitäjien edustajia: Kela: Jarmo Partanen ja Kristiina Tyrkkö; THL: Hanna Liukkunen ja Jouni Meriläinen; Tilastokeskus: Tuukka Saranpää; Suomen Syöpärekisteri: Maarit Leinonen
FMAS-hankkeen edustajia: Kansallisarkisto: Irma-Leena Notkola; Tilastokeskus: Valtteri Valkonen ja Saija Ylönen

15:20 Rekisteritutkimuksen tulevaisuuden näkymät ja tietosuoja ml. EU:n tietosuoja-asetus (pdf)
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio

15:40 Tutkijoiden vaikuttamiskanavan julkistaminen (pdf)
Erikoistutkija Kati Haanpää, Kansallisarkisto

15:50 Keskustelua

16:00 Tilaisuuden päätös

16–18:00 Tarjoilua ja jatkokeskusteluja

Mainokset